Çevre Politikası

Çevre Politikası

 

Çevre ve Geri Dönüşüm Politikamız

Firmamız içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıklar ayrıştırılarak atık toplama alanında birikimleri sağlanır konu ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak ta bertaraf merkezlerine sevki sağlanmaktadır.

Çalışma yaptığımız tüm firmalarda faaliyetlerimiz sonucu oluşan her türlü atık ile ilgili; firmaların Çevre mühendisleri tarafınca belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde bertaraf edile bilmesi ve çevreye zarar vermemesi adına yayınlanan tüm kurallara uyulmaktadır.

Firmamızın en büyük amaçlarından birde elektronik atıkların değerli hale getirilmesi ve dışa bağımlılığı azaltarak; yüksek katma değer kazana bilme kabiliyetidir. Bu konu ile ilgili bir örnek verecek olur isek Sağlam olan bir diyot veya sigorta; yeri geldiğinde iş ve iş gücü acısından çok değerli bir parça olabilmektedir. Bazen bu parçalar yüzünden çalışama aksamaları ve iş gücünü riske atan durumlar oluşmaktadır.

Unutmayın EN ESKİ EN YENİDİR bazen değersiz gördüklerimiz hayat kurtarır.